Backstugan LÖNSTUGAN bebodd till 1888

under SOMVIK

Siste boende: Tilda Gustafsdotter f 1848

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 227       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. På torpskylten står att Lönstugan lades ned 1855, men det har visat sig vara mycket felaktigt! Detta berodde på att följande stod i HFL på 1850-talet: Anders Jonsson f 5/9 1792 i Malexander, gift sedan 1828 med Gertrud Olofsdotter f 1792 i Kisa står nämnda i HFL 1855 som utfattiga på Lönstugan, i nästa HFL är det streck 1856 och 1857 och sedan upphör spåren av dem i HFL 1856 - 1860 Lönstugan verkar öde och kanske var öde, men tillfälligt.

Granskning av kyrkböckerna på 1880-talet (SCB-avskrifter) visar: Matilda Lovisa Gustafsdotter f 1848 i Malexander, piga i Lönstugan under Somvik födde Elin Elfrida (oäkta) 29/3 1886. Maria Olofsdotter f 1802, nästan 85 år gammal, fattighjon i Lönstugan under Somvik dör 8/10 1887 ! Granskning av mantalslängderna på 1880-talet visar att sista uppgiften om backstugan finns i mantalslängden för 1888

anm2. I HFL kallas stugan Lönstugan och i MTL kallas stugan Lönnstugan, på Häradskonomisk karta från 1875 finns Bs Lundstugan under Somvik, vilket jag antar är samma stuga.

Valid XHTML 1.0 Strict