Backstugan LÖFUDDEN bebodd till 1888

under SOMVIK

Siste boende: Pigan Hedvig Johansdotter f 1834

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 88:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned 1880-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1888, hon kallas där Hedda Jansdotter 34. Enl döda i kyrkböckerna (scb-avskrift) dog (drunknade) pigan Hedvig Johansdotter 12/11 1888, 54 år gammal, så jag antar att stugan sedan blev öde.

Valid XHTML 1.0 Strict