Torpet LÖFRAHULT bebott till 1950

under SOMVIK

Siste boende:(enl MLoS): Skogsarbetaren Gustav Adolf Möller f 1917 och hembiträdet Anie Marie Mickelsen f 1922.

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 80:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Enl TCS var siste brukaren Karl-Eric Banck till 1947.

anm2. Torpet hade ett äldre och ett nyare läge, Häradsekonomiska kartan anger det äldre läget på torpet och torpskylten står vid den senare torpgrunden, en bit NV om det äldre läget. Det är okänt när det nyare huset byggdes.

anm3. Torpnamnet har haft varierande stavning, Lövrahult var tidvis vanligt.

Valid XHTML 1.0 Strict