Torpet KARLSTORP bebott till 1883

under STJERNESAND

Siste boende: se nedan anm2

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 86:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Enligt torpskylten lades torpet ned 1880-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om torpet i mantalslängden för 1883

anm2. I MTL för 1882 är torpare Anders Lorentz Månsson f 1818 och hans hustru f 1826 skrivna på Carlstorp. Enl döda i kyrkböckerna (SCB-avskrift) dog Anders den 21 april 1882 nästan 64 år gammal. I MTL för 1883 är torparen Johan Adolf Jonsson i Vastemålen på Somvik, f 1838 och hans hustru f 1837 skrivna på Carlstorp. Det är osäkert om detta innebar att de faktiskt bodde på Carlstorp eller bara brukade marken. Vem som var siste boende, 1883 eller ev redan 1882 blir därför lite osäkert.

Valid XHTML 1.0 Strict