Kvarnen KARLSBERG bebodd till 1883

under STJERNESAND

Siste boende: Mjölnaren Karl Gustaf Jonsson f 1840 och hans hustru Eva Lotta Larsdotter f 1850

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 257       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Enligt torpskylten lades kvarnen ned 1880-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om kvarnen Carlsberg i mantalslängden för 1883: mjölnaren Carl Gustaf Jonsson f 1840 och hans hustru f 1850. I MTL 1884 - 1888 kallas han arbetare och bor med hustru i Sturarp eller Stararp, ej att förväxla med Storarp. Detta Sturarp eller Stararp uppstår i MTL1884 och är borta i MTL 1890 (MTL 1889 saknas i landsarkivet i Vadstena). Är det möjligen så att kvarnverksamheten upphörde 1883 och att Carlsberg då bytte namn och fanns kvar till 1888 eller ordnades en ny bostad åt mjölnaren och hans familj på annan plats under Stjärnesand ?

anm2. Enl HFL och (SCB-utdrag): Mjölnaren Karl Gustaf Jonsson f 1840 i Stora Malm, Södermanland och hans hustru (gifta 1869) Eva Lotta Larsdotter f 1850 i Ö Vingåker fick sitt 7:e barn Alma Dorotea 16/5 1881 i Karlsberg och sitt 8:e barn Sigrid Maria 22/6 1889 i Bergslund, dit de flyttade 14/11 1888. Karl Gustaf var då snickare.

Valid XHTML 1.0 Strict