Backstugan HÄLLEN bebodd åtminstone till 1870-talet

under BJÄRHULT

Siste boende: ? se anm1.

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 74:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Hällen finns med på Häradsekonomisk karta, men inte i kyrkböcker eller mantalslängder.

Valid XHTML 1.0 Strict