Backstugan GRANSJÖSTUGAN bebodd till 1881

under STJERNESAND

Siste boende: Johan Alfred Cyrus ? f 1865, Sven Peter Gustafsson f 1835 och hans hustru Stina Maja Johansdotter f 1829

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 89:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned 1880-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1881

Valid XHTML 1.0 Strict