Torpet BJURSHULTET brukat till 1947

under SOMVIK

Siste brukaren (enl TCS): Elis Johansson

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 79:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

Valid XHTML 1.0 Strict