Backstugan BERGSTUGAN bebodd till 1883

under SJÖBO

Siste boende: Anders Petter Holm f 1848 och hans hustru f 1844, läs mer i anm nedan

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 91:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned 1880-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1883

anm2. Carl Johan Holm f 1815 i Torpa dog 28/9 1882 i Bergstugan. Hans hustru (gifta 1844) dog 27/9 1885 som fattighjon i Fattighuset. Enl HFL 1856 - 1860 bodde de redan då i Bergstugan och hade tre söner och en dotter.

anm3. I MTL 1882 står Carl Johan Holm f 1815 och hans hustru f 1823, men i MTL 1883 står Anders Petter Holm f 1848, en son till de äldre Holm och hans hustru f 1844, vilket är sista uppgiften för Bergstugan.

Valid XHTML 1.0 Strict