Backstugan ÄLMTEHULTET bebodd till 1893

under SOMVIK

Siste boende: f d Lifgr. Anders Peter Berg f 1826 och hans hustru Karolina Johansdotter berg f 1828 läs mer i anm1

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 72:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. "T.h." f d Lifgr. Anders Peter Berg f 1826 i Malexander och hans hustru ( gifta 1881, hans andra äktenskap) Karolina Johansdotter berg f 1828 i Malexander flyttade hit 1881 och dog här 1893 han 20/8 och hon 17/11. Enligt torpcirkelskriften skulle Oskar Fredrik Adamsson, kallad Skratt-Oskar ha bott här till 1912, vilket är mycket möjligt, men i HFL är han "på socknen skrivna".

Valid XHTML 1.0 Strict