Torpet ALLHELGONA bebott till 1926

under STJERNESAND

Siste boende: Katarina Matilda Johansson f Hjälm f 1840

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 239       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Katarina dog på Allhelgona den 12/3 1926

anm2. Enl TCS var siste brukaren Karl Johan Sigfrid Klason till 1901

Valid XHTML 1.0 Strict